Компанија која се занимава со трговија на прехранбени и непрехранбени производи...
 
Профил на фирмата

РИНЕЛСА е приватно трговско друштво основано во 1990 год, кое се занимава со трговија на прехранбени и непрехранбени производи, односно со производи за широка потрошувачка.

Увозници сме на повеќе на Европски компании.

Компанијата располага со две седишта во Тетово и Скопје со вкупен магацински простор од 2.500 m2, 8 комбиња за дистрибуција, 4 патнички возила и ладилници со капацитет од 200 mt.

Галерија на производи
Copyright 2007 © РИНЕЛСА.