Компанија која се занимава со трговија на прехранбени и непрехранбени производи...
 
РИНЕЛСА Тетово

Адреса: М. Студена Вода бб  п.фах 51
1200 Тетово

Тел:
+ 389 44 378 406
+ 389 44 379 540

Фах: + 389 44 378 405

Депонент:
Комерцијална Банка  А.Д. Скопје
жиро сметка: 300110000002116

РИНЕЛСА Скопје

Адреса: Јани Лукревски бр. 5
1000 Скопје [ види мапа ]

Тел/ Фах : + 389 (0) 2 317 4047

Депонент: Стопанска Банка А.Д. Скопје
жиро сметка:  200001257622452

E-mail
Copyright 2007 © РИНЕЛСА.